Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

tài liệu

 1. T

  Xin tài liệu hoặc bài giảng

  Em chào mọi người trong diễn đàn. Mọi người ai có tài liệu/ bải giảng để tập huấn nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân trong nhà máy thì gửi cho em xin với. Mail của em : trungdv87@wru.vn Cảm ơn mọi người
 2. T

  Xin tài liệu hoặc bài giảng

  Em chào mọi người trong diễn đàn. Mọi người ai có tài liệu/ bải giảng để tập huấn nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân trong nhà máy thì gửi cho em xin với. Mail của em : trungdv87@wru.vn Cảm ơn mọi người
 3. T

  Xin tài liệu hoặc bài giảng

  Em chào mọi người trong diễn đàn. Mọi người ai có tài liệu/ bải giảng để tập huấn nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân trong nhà máy thì gửi cho em xin với. Mail của em : trungdv87@wru.vn Cảm ơn mọi người
 4. congiola_kancha

  Thời gian lưu trữ hồ sơ, tài liệu ISO 9k, 14k và OHSAS 18k

  Các bạn ơi! Cho mình hỏi: thời gian lưu của hồ sơ và tài liệu có bắt buộc phải giống nhau không? (đối với 9k, 14k và OHSAS 18k luôn)
Top