Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

tải lượng

  1. ruabien

    cho em hỏi sự khác nhau giữa lưu lượng và tải lượng với ạ. e cảm ơn

    o_O cho em hỏi với ạ. Lưu lượng và tải lượng khác nhau như thế nào ạ. e cảm ơn