Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

tai nạn lao động là gì

  1. bibipupu

    Tai nạn lao động là gì

    Tai nạn lao động là gì -Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; -Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc (khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động (NSDLĐ)); -Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc (trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý); -Suy...
Top