Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

tai nạn

  1. Minh YMT

    Phân biệt các khái niệm về an toàn và tai nạn

    Phân biệt các khái niệm về an toàn theo OHSA (của Mỹ) Điều kiện không an toàn Hành động không an toàn Near Miss (cận tai nạn) Tai nạn 1 cán bộ an toàn cần phân biệt rõ để tập huấn cho công nhân và quản lý an toàn tốt hơn
  2. Minh YMT

    An Toàn Thuế về an toàn lao động

    - Căn cứ văn bản số 4716/TCT-CS ngày 24/10/2014 của Tổng cục thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC. Bổ sung quy định doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản...