tại sao lại có nghề hse

  1. Minh YMT

    Tại sao lại có nghề HSE

    Tại sao lại có nghề HSE ? Nghề HSE là một trong những nghề về trách nhiệm xã hội: giảm thiểu về chấn thương, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động, bảo vệ môi trường và tài sản của công ty. Tại sao an toàn là quan trọng nhất Theo yêu cầu pháp luật Việt Nam Trích Bộ Luật Lao Động 2012...
scroll-topTop