Ứng dụng Gom Rác GRAC

tại sao phải học luật hse

  1. Minh YMT

    Tại sao nên học Luật HSE ?

    Tại sao nên học Luật HSE ? HSE- Health, Safety and Environment (Sức khỏe, An Toàn và Môi trường) Là ngành mà họat động vì sự an toàn và sức khỏe của người lao động, sự bảo toàn của máy móc, thiết bị, tài sản và sự phát triển bền vững đối với môi trường sống. Với quan điểm là tất cả các tai nạn...
Top