Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

tái sử dụng

  1. leeahnjun

    Australia tái sử dụng rác thải thủy tinh để xây đường

    Australia tái sử dụng rác thải thủy tinh để xây đường Các thử nghiệm ban đầu cho kết quả rất khả quan, song chưa rõ loại vật liệu này có thể chống đỡ được các trận mưa lớn mùa Hè hay cái nắng nhiệt đới chói chang tại vùng này hay không. Thành phố Cairn, miền Bắc Australia đã tìm ra một cách...
  2. Ms Bean

    Phân loại lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt

    Phân loại lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 1. Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn phù hợp với mục đích quản lý, xử lý thành các nhóm như sau: a) Nhóm hữu cơ dễ phân hủy (nhóm thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động vật); b) Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế (nhóm giấy...