Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

tải trọng bể aerotank

  1. Q

    Tải trọng bể aerotank

    Mọi người ơi cho mình hỏi tải trọng của bể aerotank có thể xử lý được bao nhiêu kgcod/m3/ngày ạ?