tạm biệt rác nhựa

  1. leeahnjun

    TẠM BIỆT RÁC THẢI NHỰA Ở PHÁP

    TẠM BIỆT RÁC THẢI NHỰA Ở PHÁP Pháp là quốc gia đầu tiên cấm đĩa, cốc, dao dĩa bằng nhựa. Chính phủ Pháp đã thông qua một đạo luật mà có thể cách mạng hóa các buổi sinh nhật, picnic hay nướng thịt ngoài trời. Bắt đầu từ năm 2020, đĩa, cốc, dao dĩa bằng nhựa sẽ bị cấm. Rác thải nhựa rất khó phân...
scroll-topTop