tảng băng lớn mới

  1. leeahnjun

    Tảng băng lớn mới của Nam Cực: Đến gần với B49

    Tảng băng lớn mới của Nam Cực: Đến gần với B49 Một tàu nghiên cứu của Mỹ là tàu đầu tiên chạm trán tảng băng khổng lồ mới bị đánh bật khỏi rìa Nam Cực. RV Nathaniel B Palmer đã đi qua trong phạm vi vài km từ B49, vì nó đã được chỉ định - phần lớn nhất trong số các mảnh băng được đẩy ra bởi...
scroll-topTop