tăng trưởng gdp giảm

  1. leeahnjun

    Biến đổi khí hậu có thể khiến tăng trưởng GDP toàn cầu giảm 3% vào năm 2050

    Biến đổi khí hậu có thể khiến tăng trưởng GDP toàn cầu giảm 3% vào năm 2050 Theo một nghiên cứu từ Cơ quan Tình báo kinh tế (EIU), Biến đổi khí hậu có thể làm tăng trưởng GDP toàn cầu giảm 3% vào năm 2050… Theo kết quả nghiên cứu từ Cơ quan Tình báo kinh tế (EIU), Châu Phi, Nam Mỹ và Trung...
scroll-topTop