tập huấn kiến thức

  1. bhoangvietanh

    Mở đơn tham gia HỘI TRẠI KHÍ HẬU ĐÔNG Á 2015

    Bạn có muốn trở thành một thủ lĩnh về khí hậu, kết nối với các thanh niên trong nước và quốc tế có cùng đam mê & nhiệt huyết tại Hội trại Khí hậu Đông Á (EACLC - EAST ASIA CLIMATE LEADERS CAMP) lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam? Bạn có cảm thấy mình tràn trề năng lượng, ý tưởng và muốn góp...
  2. Minh YMT

    100 câu hỏi an toàn thực phẩm - Bộ Công Thương

    BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6409/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TÀI LIỆU, BỘ CÂU HỎI KIỂM TRA KÈM THEO ĐÁP ÁN TRẢ LỜI VÀ CHỈ ĐỊNH CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TỔ CHỨC KIỂM...
Top