tất cả

  1. B

    Tình huống này có phải tai nạn lao động?

    Công ty mình xảy ra 01 trường hợp như sau: Công nhân đi làm ca đêm và ra về lúc 6h00 AM. đến 6h30 AM công nhân này về tới nhà và dẫn xe vào nhà. khi đang dẫn xe vô nhà, do cửa hẹp đã bị vấp té, nhân viên chống tay xuống đất. Sau đó, nhân viên này đi khám và được kết luận bị gãy xương tầm cổ tay...
scroll-topTop