tàu đi biển

  1. leeahnjun

    Biến đổi khí hậu: Phân bón có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các tàu đi biển

    Biến đổi khí hậu: Phân bón có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các tàu đi biển Các tàu đi biển có thể được cung cấp năng lượng từ amoniac trong thập kỷ này khi ngành vận tải hành động để hạn chế lượng khí thải carbon. Hóa chất - thành phần chính của phân bón - có thể được đốt trong...
scroll-topTop