tcvn 6963: 2001

  1. B

    TCVN 6963:2001về Rung động và chấn động - Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất

    Mình đang tìm hiểu về máy chấn động và cách đo về Rung động và chấn động - Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp - Phương pháp đo Bạn nào có share cho mình với nhé, Mình tìm thấy trên Thư viện pháp luật nhưng mình ko có tài khoản pro...
scroll-topTop