Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

tê giác quý hiếm

  1. leeahnjun

    Nỗ lực cứu loài tê giác đen quý hiếm của các nước châu Phi

    Nỗ lực cứu loài tê giác đen quý hiếm của các nước châu Phi Malawi đã nhận từ Nam Phi 17 con tê giác đen, loài động vật quý hiếm từng biến mất ở nước này từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Đây là một phần trong chương trình bổ sung các loài động vật đã tuyệt chủng tại một quốc gia, do Quỹ Quốc tế...