Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thả hoa đăng

  1. leeahnjun

    Nên ngưng thả hoa đăng hay không

    Nên ngưng thả hoa đăng hay không Việc thả hoa đăng xuống sông có khác chi hành động thả bóng bay gây hại môi trường mà cộng đồng không cùng lòng kêu gọi dẹp quách đi? Mọi người đưa ra ý kiến:"Đèn hoa đăng làm từ giấy, sáp, nilon..,chìm xuống sông, biển, ao hồ...gây ô nhiễm mỗi trường thậm tệ...