Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thắc mắc công thức tính bể điều hòa

  1. fujjko

    Công thức tính bể điều hòa trong TCXDVN51-2008

    Mọi người cho mình hỏi với: Trong TCXDVN 51-2008 ở trang 42, công thức 7-9 có công thức Kyc=(Cmax-Ctb)/(Ctb-Cmax) Trong đó: Kyc là hệ số điều hòa yêu cầu Cmax là nồng độ lớn nhất của chất thải khi xả tập trung, đơn vị mg/l Ctb là nồng độ trung bình của chất thải trong nước thải, đơn vị mg/l Từ...