Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

thắc mắc công thức tính bể điều hòa

  1. fujjko

    Nước thải Công thức tính bể điều hòa trong TCXDVN51-2008

    Mọi người cho mình hỏi với: Trong TCXDVN 51-2008 ở trang 42, công thức 7-9 có công thức Kyc=(Cmax-Ctb)/(Ctb-Cmax) Trong đó: Kyc là hệ số điều hòa yêu cầu Cmax là nồng độ lớn nhất của chất thải khi xả tập trung, đơn vị mg/l Ctb là nồng độ trung bình của chất thải trong nước thải, đơn vị mg/l Từ...
Top