Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thắc mắc môi trường

  1. Nghĩa Ngờ Nghệch

    [Hỏi đáp] Một số câu hỏi liên quan đến Luật Môi trường (chất thải nguy hại, Quan trắc môi trường)

    Sau đây là 1 vài thắc mắc liên quan đến lĩnh vực môi trường mà mình mắc phải trong quá trình quản lý mảng Môi trường tại Công ty. Mình nghĩ đây là những thắc mắc mà nhiều người cũng đã từng nghĩ đến những chưa có được câu trả lời thoả đáng. Mong các bậc tiền bối cao tay giúp đỡ: Nội dung câu hỏi...