thắc mắc

  1. hoaithuong20000

    Chi nhánh Công ty xử lý chất thải nguy hại

    Dear, Trong diễn đàn YMT có ai đang làm việc hay hiểu rõ về Công ty Xử lý CTNH giúp mình vấn đề này với ạ. Bên Công ty mình muốn mở chi nhánh cho Công ty xử lý CTNH cần những thủ tục gì? Theo TT 36/2015/BTNMT chỉ có thủ tục đối với trạm trung chuyển CTNH, bên mình muốn mở chi nhánh hoạt động độc...
  2. P

    Thảo luận về thực hiện đề án BVMT năm 2014

    Chào các bác, Tình hình là Chính phủ vừa ban hành nghị định 35/2014/NĐ-CP và Thông tư 22/2014/TT-BTNMT quy định và hướng dẫn thực hiện đề án BVMT, sau một hồi mòng mòng trong đống giấy tờ, em xin trình bày một số ý kiến sau: 1.+Trước khi đi vào hoạt động cần có ĐTM hoặc cam kết BVMT ( tùy...
scroll-topTop