Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy

  1. D

    Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy

    Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy gồm 02 bộ, có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch phần thuyết minh ra tiếng Việt kèm theo, cụ thể như sau: a) Đối với dự án thiết...