Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thanhan.biencovn

  1. V

    Cần giúp về bể UASB

    Mọi người cho mình hỏi chút. Mình làm thí nghiệm về bể UASB. Cho mình hỏi là Cái tỉ lệ Ab/At nghĩa là thỉ lệ axit bay hơi / Axit tổng khoảng bằng bao nhiêu thì phù hợp. mình đọc thì thấy Ab/At > 0.5 là quá trình metan hóa tốt. nhưng mà metan hóa có cả cơ chế là khử CO2 nữa. Cũng có cái bảo tỉ lệ...