Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

thanhly

  1. thanhly

    xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học kỵ khí UASB - GREE

    Công nghệ xử lý nước thải UASB là một trong những quá trình kị khí được ứng dụng rộng rãi nhất trên thế giới do 2 đặc điểm chính sau: Cả 3 quá trình, phân huỷ – lắng bùn – tách khí, được lắp đặt trong cùng một công trình; Tạo thành các loại bùn hạt có mật độ vi sinh vật rất cao và tốc độ lắng...
  2. thanhly

    Xử lý nước thải bằng công nghệ trao đổi ion GREE

    Phương pháp trao đổi ion được ứng dụng để làm sạch nước hoặc nước thải khỏi các kim loại như Zn, Cu, Cr, Ni, Pb, Hg, Cd, Mn… cũng như các hợp chất của asen, photpho, xyanua và chất phóng xạ. Phương pháp này cho phép thu hồi các chất và đạt được mức độ làm sạch cao. Vì vậy nó là một phương pháp...
Top