thanks

  1. P

    hỏi về đề án xả thải

    theo qđ 02/2011 về đề án xả thải thì nước thải xả vào nguồn sông, suối ao... mình đang viết cái đề án xả thải khách sạn có HTXLNT 20m3/ng.đ. nhung nuoc xả vào cống thoát nuocs chung của TP. vậy có phải viết ko? mong các bạn có kinh nghiệm chỉ giáo. thanks so much!
  2. T

    lập dự toán cho công trình xử lý nước thải và cấp thoát nước

    các bạn nào có bảng dự toán mẫu, hoặc bảng định mức đơn giá mới nhất về các hạng mục thiết bị, vật tư nhân công dùng trong nước thải và cấp thoát nước thì cho mình xin, dự toán mà dùng g8 để làm ấy thanks các bạn nhiều
scroll-topTop