Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

thảo luận

  1. A

    Tỉ lệ dinh dưỡng trong bể UASB

    Anh chị ơi cho em hỏi tỉ lệ dinh dưỡng trong bể UASB COD:N:P là 350:5:1 nếu mình tính dinh dưỡng cần thiết trong bể tính được ví dụ tính ra là N= 25mg/l, P=10mg/l thì đó có xem là hiệu quả xử lý nito của bể ko? tại thấy các khóa luận đồ án họ lấy đó là...
Top