Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thao tác với bình khí

  1. xq.cnmt

    An toàn bảo quản và sử dụng khí gas trong hàn cắt

    Khí nén có thể ở dạng vật chất, chứa trong bồn và được dẫn đến các nhà máy cho mục đích sản xuất hoặc chứa trong các bình chứa khí nén 1. Bình oxygen với van giảm áp 2. Bình acetylen với van giảm áp 3. Thiết bị điều chỉnh trước 4. Dây dẫn khí oxygen (gió) 5. Dây dẫn khí acetylen 6. Mỏ hàn 7...