Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

tháp làm thoáng cao tải

  1. hau6823

    Tháp làm thoáng cao tải

    Chào các bác Trạm xử lý ngày e được học thì chỉ làm xử lý nước ngầm bằng giàn mưa. nhưng ra trường E thấy thực tế và nói nhiều về làm thoáng bằng tháp cao tải, sẽ tích kiệm chi phí, giảm thiểu diện tích hơn, nhưng E không rõ tính toán của tháp này như nào, Các bạn có thể hướng dẫn hoặc có...
Top