tháp làm thoáng cao tải

  1. hau6823

    Tháp làm thoáng cao tải

    Chào các bác Trạm xử lý ngày e được học thì chỉ làm xử lý nước ngầm bằng giàn mưa. nhưng ra trường E thấy thực tế và nói nhiều về làm thoáng bằng tháp cao tải, sẽ tích kiệm chi phí, giảm thiểu diện tích hơn, nhưng E không rõ tính toán của tháp này như nào, Các bạn có thể hướng dẫn hoặc có...
scroll-topTop