Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thay thế ohsas18001

  1. Ms Bean

    Tiêu chuẩn ISO 45001:2016 thay thế OHSAS 18001:2007

    Tiêu chuẩn ISO 45001:2016 thay thế tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Tiêu chuẩn BS OHSAS 18001:2007 của Anh Quốc sẽ được thay thế bởi 1 tiêu chuẩn mang tính toàn cầu bởi tổ chức ISO đó là ISO 45001:2016 và tên gọi của cả 2 tiêu chuẩn trên là: tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp...