Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thẻ an toàn hoá chất quốc tế

  1. HSE

    Thẻ an toàn hoá chất quốc tế

    Dự án thẻ an toàn hóa chất quốc tế (ICSC -International Chemical Safety Card) là công việc phối hợp giữa WHO và ILO với sự cộng tác của Uỷ ban châu Âu. Dự án này là sáng kiến của ILO từ những năm 1980 với mục tiêu là phân phát thông tin về nguy cơ hoá chất tại nơi...