thế giới trong 30 năm

  1. leeahnjun

    30 năm chứ không xa, thế giới có thể sẽ lâm nguy

    30 năm chứ không xa, thế giới có thể sẽ lâm nguy Một dự báo mới công bố cho rằng đến năm 2050, mực nước biển sẽ dâng 0,5m, nhiệt độ tăng 2 độ C... khiến nhiều vùng đất trên khắp thế giới không còn sinh sống được nữa. Đó là lời cảnh báo đưa ra trong báo cáo vừa công bố của tổ chức học giả...
scroll-topTop