thiên nhiên nổi giận

  1. leeahnjun

    MẸ THIÊN NHIÊN NỔI GIẬN

    MẸ THIÊN NHIÊN NỔI GIẬN - Mẹ thiên nhiên thì thầm với muông thú và cỏ cây : " Các con có biết loài động vật nào đáng sợ nhất không ?" - Loài chim đáp lại :" Mẹ ơi , con nghĩ loài người rất đáng sợ ạ . Vì các anh em của con đã chết rất nhiều do ăn và mắc phải đồ của họ thải ra. Cây cối cũng dần...
scroll-topTop