Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thiết bị đánh cá

  1. leeahnjun

    Thiết bị đánh cá gây ô nhiễm rác nhựa lớn nhất trong đại dương

    Thiết bị đánh cá gây ô nhiễm rác nhựa lớn nhất trong đại dương Theo một báo cáo của Tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace), ngư cụ bị mất và bị bỏ lại khiến sinh vật biển bị tổn hại đang chiếm phần lớn ô nhiễm mảnh nhựa lớn ở đại dương. Hơn 640.000 tấn lưới, dây thừng, chậu và bẫy được sử dụng...