thiết bị lọc bụi

  1. Tuyen moi truong QG

    Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và chế biến thực phẩm 10m3/ngđ

    Các căn cứ pháp lý: :):):):):):):):):):) - Căn cứ Luật số: 72/2020/QH14: Luật bảo vệ môi trường quy định về hoạt động bảo vệ môi trường, quyền và nghĩ vụ, trách nhiệm của cơ quan tổ chức, công đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân, trong hoạt động bảo vệ môi trường. - Căn cứ Nghị định số: 08/2022...
  2. tunhietdoi

    Chia sẻ thông tin về thiết bị cyclone

    Bên cạnh các thiết bị lọc bụi như buồng lắng trọng lực, lọc bụi túi vải (dựa vào nguyên lý rây) thì trong ngành xử lý khí thải còn có rất nhiều kiểu xử lý bụi. Mỗi loại thiết bị, phương pháp xử lý bụi sẽ phù hợp với các loại bụi có kích thước khác nhau. Một trong những thiết bị phổ biến hơn cả...
scroll-topTop