Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thiết bị thu rác

  1. leeahnjun

    THIẾT BỊ THU THẬP RÁC THẢI NHỰA NGOÀI ĐẠI DƯƠNG

    [THIẾT BỊ THU THẬP RÁC THẢI NHỰA NGOÀI ĐẠI DƯƠNG] Người dân Hà Lan đã phát triển một thiết bị đặc biệt, thứ có thể thu được đến 5 tấn rác thải nhựa mỗi tháng, từ đó làm sạch đại dương đến 90% khỏi những vệt rác, tạo ra môi trường sống an toàn hơn cho các loài động vật biển. St