Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thiết bị xử lý bụi hiệu quả

  1. tunhietdoi

    Chia sẻ thông tin về thiết bị cyclone

    Bên cạnh các thiết bị lọc bụi như buồng lắng trọng lực, lọc bụi túi vải (dựa vào nguyên lý rây) thì trong ngành xử lý khí thải còn có rất nhiều kiểu xử lý bụi. Mỗi loại thiết bị, phương pháp xử lý bụi sẽ phù hợp với các loại bụi có kích thước khác nhau. Một trong những thiết bị phổ biến hơn cả...