Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

thiết bị

 1. N

  Hệ số phát thải khí độc hại của một số máy móc, thiết bị

  Chào cả nhà, Mình đang cần một số thông tin liên quan đến hệ số phát thải bụi và khí thải độc hại (SO2, CO, CO2, NOx,THC) - (kg/lít) và lưu lượng khí thải (Nm3/ca - 8h/ca) của một số máy móc, thiết bị (Nguồn thông tin), cụ thể: 1. Cần cẩu bánh lốp 100T 2. Cần cẩu bánh xích 150T 3. Xe nâng hàng...
 2. HSE

  Chưa có hiệu lực Thông tư 33/2015/TT-BCT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện

  Thông tư 33/2015/TT-BCT về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện với nhiều quy định như: Danh mục các thiết bị điện phải kiểm định; nội dung, chu kỳ kiểm định các thiết bị điện; đăng ký kiểm định các thiết bị điện, dụng cụ điện;… được ban hành ngày 27/10/2015. Có hiệu lực ngày...
 3. HSE

  còn hiệu lực Thông tư 07/2014 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị ...

  THÔNG TƯ BAN HÀNH 27 QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI MÁY, THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ...
Top