Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thiết kế chương trình quan trắc

  1. Kck Ánh Ngọc

    thiết kế chương trình quan trắc

    em chào các anh chị ạ anh chị nào có tai flieeuj về thiết kế chương trình quan trắc chất lượng nước ( mặt, thải ) , môi trường khí địa phương , và đất nông nghiệp cho e xin với ạ e cám ơn nhiều ạ