thiourea

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất của Thiourea

    Thiourea Mã số CAS: 62-56-6; Mã số UN: 2811; Công thức hóa học: CH4N2S; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất phải xây dựng Biện Pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; Tham khảo MSDS bên dưới file đính kèm; Khuyến cáo: Tài liệu bên dưới mang tính chất tham khảo, cùng một MSDS của một hóa...
scroll-topTop