Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thời giờ làm việc

  1. Ms Bean

    Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và ATLĐ

    Ngày 10/5/2013 Chính phủ đã ban hành nghị định số 45/2013/NĐ-CP, quy định chi tiết về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng đối với các đối tượng: Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề; Người sử dụng lao động; Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cơ quan, tổ...