Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thời giờ nghỉ ngơi

  1. Ms Bean

    Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và ATLĐ

    Ngày 10/5/2013 Chính phủ đã ban hành nghị định số 45/2013/NĐ-CP, quy định chi tiết về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng đối với các đối tượng: Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề; Người sử dụng lao động; Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cơ quan, tổ...
  2. atvsld

    Thông tư số 33/2011/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2011 hướng dẫn chế độ thời giờ làm việc nghỉ ngơi đối với

    Thông tư số 33/2011/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2011 hướng dẫn chế độ thời giờ làm việc nghỉ ngơi đối với NLĐ làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn hang THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÁC CÔNG VIỆC...