Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thông tư 04

  1. Minh YMT

    Thông tư 04/2015/TT-BXD hướng dẫn thi hành Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải

    Thông tư 04/2015/TT-BXD hướng dẫn thi hành Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư này liên quan đến: - Trạm xử lý nước thải phi tập trung: vận hành trạm xử lý nước thải, thiết kế, công nghệ, thiết kế,.... - Hệ thống thoát nước: các...
  2. Minh YMT

    chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng LĐ đối với NLĐ bị tai nạn

    Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Theo Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH, người sử dụng lao động (NSDLĐ) sẽ phải bồi thường, trợ cấp cho người lao động...