thông tư 27

 1. Minh YMT

  An Toàn Giảng viên an toàn lao động vệ sinh lao động

  Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây dựng chương trình khung huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; danh mục công việc có...
 2. Minh YMT

  Thông tư 27/2014/BTNMT về khai thác nước dưới đất

  Thông tư 27/2014/BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ban hành ngày 30/5/2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp gia hạn điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước. Mời download ở phía dưới Sắp tới YMT sẽ có phiên bản file word hoàn chỉnh, clip hướng dẫn nghị định...
 3. daibangxanh

  Thông tư 27/2013 về huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

  BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 27 /2013/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013 THÔNG TƯ Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Căn cứ Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm...
scroll-topTop