Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thông tư liên tịch 04/2009/ttlt/bxd-bca

  1. hoahong39

    Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT/BXD-BCA hướng dẫn cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và KCN

    BẠN VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM Ở CUỐI TRANG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC CẤP NƯỚC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP. Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 4/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ...