Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

thông tư quy định tiêu chuẩn thanh tra môi trường

  1. Minh YMT

    Thông tư quy định tiêu chuẩn thanh tra môi trường

    THÔNG TƯ 19/2014/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN VÀ THẺ CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứLuật Thanh trangày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định vềcơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra...
Top