thu phí thẩm định

  1. vannguyen_nv

    Cần hỏi về việc thu phí thẩm định DTM

    Anh, chị nào biết: phí thu thẩm định đánh giá tác động môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu là bao nhiêu không ạ?
scroll-topTop