Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thu phí thẩm định

  1. vannguyen_nv

    Cần hỏi về việc thu phí thẩm định DTM

    Anh, chị nào biết: phí thu thẩm định đánh giá tác động môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu là bao nhiêu không ạ?