Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thủ tục hành chính

 1. hoahong39

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực An toàn lao động

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực An toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 1. Kiểm tra hàng hóa sản phẩm hàng hóa chất nhập khẩu (Căn cứ pháp lý 50/2006/QĐ-Ttg , quyết định 08/2006/QĐ-TTg) Cơ quan thực hiện: Các tổ chức...
 2. Minh YMT

  Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất - thủ tục hành chính

  XÁC NHẬN BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP 29.1. Trình tự thực hiện: - Thời hạn xác nhận Biện pháp không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư này. - Trong thời gian 04...
 3. Minh YMT

  Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất - thủ tục hành chính

  CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHAI BÁO HÓA CHẤT SẢN XUẤT 30.1. Trình tự thực hiện: - Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ khai báo đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo trên địa bàn quản lý; - Tổ chức, cá nhân sản xuất hóa...
 4. Minh YMT

  hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện - thủ tục hành chính

  CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN XUẤT HÓA CHẤT THUỘC DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP 20.1. Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương; - Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ...
 5. Minh YMT

  giấy phép sản xuất phân bón

  14. CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ 14.1. Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón vô cơ lập 1 (một) bộ hồ sơ gồm các giấy tờ, tài liệu như quy định tại Khoản 1 Điều này gửi Cục Hoá chấtqua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp; - Trong thời hạn không quá 3 (ba) ngày làm...
 6. Minh YMT

  hóa chất tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp - thủ tục hành chính

  10. CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU TIỀN CHẤT TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP 10.1. Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp lập một bộ hồ sơ gửi Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua mạng...
 7. Minh YMT

  kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất - thủ tục hành chính

  13. THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT 13.1. Trình tự thực hiện: - Trong thời gian 05 (năm) ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hóa chất phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân các nội dung hoặc tài liệu còn thiếu và thời hạn để hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ...
 8. Minh YMT

  khai báo hóa chất nhập khẩu - thủ tục hành chính

  CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHAI BÁO HÓA CHẤT NHẬP KHẨU 12.1. Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhâncó thể nộp hồ sơ giấy tại Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện; - Người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm nhận hồ sơ, vào sổ công văn đến và ghi Giấy biên nhận. Trường hợp tổ...
 9. Minh YMT

  hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh - thủ tục hành chính

  Hóa Chất Hạn Chế Sản Xuất Kinh Doanh - Thủ Tục Hành Chính cấp trung ương 1. CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT HÓA CHẤT THUỘC DANH MỤC HÓA CHẤT HẠN CHẾ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP 1.1. Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Công Thương (Cục...