thuctap

  1. N

    Tìm nơi thực tập.

    Em là Sinh viên Trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh. Em học nghành quản lý môi trường. Hè này em có đợt thực tập nên em muốn tìm và xin vô công ty môi trường để thực tập ạ. Địa điểm : Khu vực miền Nam ạ.
Top