Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

thuoc la

  1. D

    Tái chế tàn dư thuốc lá

    Tàn dư của điếu thuốc là một thứ vừa bẩn, vừa khó phân hủy ở phần đầu lọc và rất độc hại đối với sinh vật dưới nước. Vì vậy, chính quyền thành phố Vancouver và TerraCycle ở Canada đang đưa ra chương trình thu gom mẫu thuốc lá để tái chế. Ảnh: cnbeta.com Chương trình được đặt tên CWB (viết tắt...