thuyết minh phòng cháy chữa cháy

  1. Minh YMT

    Nội dung cơ bản đối với thuyết minh, thiết kế về phòng cháy, chữa cháy

    Nội dung cơ bản đối với thuyết minh, thiết kế về phòng cháy, chữa cháy 1. Đối với dự án quy hoạch - Bản vẽ và thuyết minh về địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình, bố trí các khu đất, các lô nhà phải bảo đảm chống cháy lan, giảm tối thiểu tác hại của nhiệt, khói, bụi, khí độc do đám cháy...
scroll-topTop