Ứng dụng Gom Rác GRAC

tiền bạc

  1. Minh YMT

    Tiền bạc

    Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì không có tất cả Trong cuôc đời mỗi con người đều tồn tại những thứ quý nhất của của cuộc đời họ. Đối với một đời người thì đó chính là sức khỏe, thời gian, tình yêu, kiến thức,địa vị và danh vọng. Tôi đồng ý với quan điểm rằng “ tiền không thể...
Top